Firmaların Raiting Çalışmasının Yapılması ve Kredi Tahsisi

Bildiğiniz üzere; bankalarımız bir firmayla kredi çalışmasına başlarken, tüm mali verilerini bilgisayar sistemine yüklemekte ve bir raiting notu oluşturmaktadır. Basel gibi uluslar arası derecelendirme sisteminin daha ciddi uygulanmasıyla birlikte, kayıt dışı ekonomi hızla kayıt içine alınacak ve firmaların mali verileri raiting notunun oluşturulmasında ana  belirleyici olacaktır. Raiting notu ise firmanın kredi değerliliğini ifade etmekte, gerek limit büyüklüğü, gerek teminat yapısının oluşturulması ve gerekse kredi maliyetlerinin belirlenmesinde ana etken olmaktadır. Dolayısıyla; firmaların iyi bir bilançoya sahip olması kredibilite açısından büyük önem arz etmektedir.

B&B Partners; firmanın mali verilerini masaya yatırmakta ve bankalar için (yasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla) daha kredibl mali tablolar oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Çünkü, iyi bilanço demek  bankalarla daha uygun koşullarda masaya oturmak, daha uygun vade, fiyat ve teminat şartlarıyla kredi sağlamak  demektir.

Bu çerçevede; Yatırım kredilerinde ve proje finansmanında uygun kaynağın, uygun teminat, uygun vade ve uygun maliyetlerle bulunması, halihazırda devam eden krediler için gerekirse daha uygun koşullarda refinansman olanaklarının kullanılması,

 

İşletme kredilerinde maliyet yönetiminin gerçekleştirilmesi, firmanın  gereksiz masraf ve komisyonlardan korunması, gerekirse bankalar arası geçişlerin sağlanması,

 

Proje finansmanı için yurt içi ve yurt dışındaki uygun kaynakların araştırılması, proje finansmanının projenin sonuna kadar yönetilmesi ve her türlü sorunun çözümünde rol alınması,

 

Firmaların bankalarla tüm ilişkilerinin düzenlenmesi ve toplantılarda firma adına yer alınması.

 

en önemli görev tanımlarımız arasındadır.