Refinansman Faaliyetleri

Dünya’da ve ülkemizde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya’daki en küçük bir hareket tüm ülke ekonomilerini anında etkilemekte ve bazen ciddi krizlere neden olmaktadır. Hele bizim gibi öz kaynağı zayıf ve finansman konusunda dışa bağımlı ülkelerde sorun daha da büyümekte, firmalarımızı doğrudan olumsuz etkilemektedir. Konjonktürel dalgalanmalar ve krizler doğrudan firmalarımızın mevcudiyetini tehdit etmektedir. 1994 yılından başlayan kriz dalgası 1998, 2001, 2008 krizleriyle devam etmiştir. Bazen de adı konmamış çalkantılar da ekonomik hayatı tehdit etmektedir.

Ekonominin can damarı kobilerimizin bu krizlerden olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. İşte tam bu aşamada, firmalarımızın borçlarının uzun vadeye yayılmasında, gerekirse ödemesiz dönemli kredilerle desteklenmesinde, bazen de can suyu kredisi sağlanmasında  zorunluluk doğmaktadır.

B&B Partners; bu duruma düşen, ancak faaliyetini sürdürmekte kararlı, iyi niyetli firmalarımızı, kobilerimizi desteklemek adına üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Çünkü; inanıyoruz ki, her firmamız aynı zamanda istihdam kaynağı olup, ülkemizin kobileri kaybetme lüksü bulunmamaktadır.