Çözüm Ortaklarımız


Firmalarımızın sorunları elbette bankacılık sistemiyle sınırlı değildir. Karmaşık iş hayatında firmalarımız birçok değişik sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların tek elden çözümü için gerektiğinde aşağıda sıraladığımız çözüm ortaklarımızla ekip ruhuyla birlikte çalışmaktayız.

1) Firmalarımızın SOSYAL GÜVENLİK SISTEMİ ile ilgili sorunları tarafımızca çözüme kavuşturulmaktadır. B&B Partners, bu konuda ülkemizin en büyük markalarından biriyle çözüm ortağıdır. Bu uzun ve karmaşık sistemle ilgili tüm sorularınız yanıtlanabileceği gibi, yaşadığınız hukusal sorunların dava konusu edilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması, çözüm ortağımız hukukçular tarafından sağlanacaktır.

2) Firmalarımızın İŞ HAYATI İLE İLGİLİ SORUNLARININ çözümü  için B&B Partners, şirketler hukuku, ticaret hukuku ve iş davalarında uzman hukuk bürolarıyla çözüm ortağı olmuştur. Sözleşmeler hukuku (uluslararası ve ulusal tedarik, satış, acentelik, marka lisansı sözleşmeleri, know-how, franchising, danışmanlık sözleşmeleri), ticaret hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, iş hukuku ve icra iflas hukuku çözüm ortaklarımızın uzmanlık alanları olarak öne çıkmaktadır.

3) Firmalarımızın özellikle TİCARİ TAŞINMAZLARININ değerlendirilmesi, kredi kaynaklarına konu edilmesi, gerekirse nakte çevrilmesi,  vb tüm konularda B&B Partners etkin çözüm ortaklarıyla iş birliği içindedir.

4) MALİYE ile ilgili tüm sorunlarda B&B Partners'ı daima yanınızda bulacaksınız.  B&B Partners'in kurucu ortaklarının maliye meslek okulu kökenli olması nedeniyle bu konuda yeterince bilgi, donanım ve alt yapıya sahiptir. B&B Partners gerek YMM ve gerekse SMMM meslek gurubunda yeterli çevreye ve çözüm ortağına sahiptir.

5) PROJE FİNANSMANINDA, özellikle güneş enerjisi projelerinde yurt dışı kaynaklı fonlarla çözüm ortaklığı içindeyiz. Enerji projelerinde yerli veya yabancı kaynak bulunması konusunda etkin çalışmalarımız mevcuttur. Bu alanda yurt dışı fonların da ilgisi bulunduğunu ifade etmek isteriz.

6) Firmalarımıza STRATEJİK ORTAK bulunması, şirket birleşmesi, halka arz ve tahvil ihracı konusunda da B&B Partners ülkemizin etkin firmalarıyla çözüm ortağıdır.